Kend reglerne for byggehøjde i skel

Reglerne kan godt blive lidt komplicerede, hvad det at bygge i skel mellem din og naboens ejendom angår. I udgangspunktet er det Bygningsreglementet, du skal rette dig efter, men der kan være såvel lokalplaner som servitutter, der gør sig gældende. Hvis du er i tvivl om, hvilke regler gælder for dig, kan du få fat i en landinspektør – er du slet ikke sikker på, hvor skellet er, kan de også fastsætte det.

Overhold gældende byggehøjder

Er du fx i tvivl om, hvor højt du må bygge i skel? At gå ud fra, du må bygge i en højde på maks. 2,5 m, er klogt, men det er selvfølgelig vigtigt at sætte dig ordentligt ind i reglerne, før du går i gang med dit byggeri. For hvor bebyggelser, der ikke er beregnet til beboelse (fx carporte), ikke må være højere end 2,5 m, så må huse til beboelse godt være op til 3,5 m høje, når de blot er min. 2,5 m fra skellet.

Igen: Dette er udgangspunktet for byggehøjde i skel – lokale undtagelser kan gøre sig gældende.

Måske skal du søge byggetilladelse

Ønsker du at opføre ny bebyggelse på din ejendom, skal du muligvis søge om byggetilladelse. Det vil komme an på størrelsen af arealet, de nye bebyggelser vil optage, om du skal søge tilladelse eller ej – og grænsen ændrer sig, alt efter om du bor i rækkehus eller ej. Som sagt kan en landinspektør være en stor hjælp, hvis du ønsker at vide, hvilke regler gælder for dig, før du søger byggetilladelse.

Find en landinspektør

Ved siden af alle de nævnte hovedregler er der en masse andre krav, nye bebyggelser skal efterleve – bl.a. krav til den maksimale længde. Klikker du på linket ovenfor, bliver du ført til en landinspektørs webside, hvor du kan læse mere om at bygge i skel – og få svar på spørgsmål via en kontaktformular.